Links overslaan

Gebruiksvoorwaarden voor het "The Forex Funder" (TFF) Affiliates Programma

 

1. Inleiding

Deze gebruiksvoorwaarden ("Voorwaarden") regelen de relatie tussen u (de "Affiliate") en The Forex Funder ("TFF", "wij", "ons", of "onze"). Door u in te schrijven voor het TFF Affiliates Programma en toegang te krijgen tot het Affiliate dashboard op https://dashboard.theforexfunder.com, gaat u ermee akkoord te voldoen aan en gebonden te zijn door de volgende Voorwaarden.

2. Registratie

Om u als Affiliate te registreren, dient u juiste en volledige informatie te verstrekken, waaronder:

  • Betaling e-mail
  • Website, YouTube-kanaal of sociale-mediapagina
  • Hoe gaat u ons promoten?
  • Gewenste couponcode

Het niet verstrekken van correcte informatie of het bijwerken van dergelijke informatie zal resulteren in opschorting of beëindiging van uw Affiliaterekening.

3. Verboden promoties

Het is Affiliates ten strengste verboden om TFF te promoten via de volgende methoden:

a) Google Ads of gelijksoortige advertentieplatforms gebruiken om je gelieerde link te promoten.
b) Spammen of ongevraagde massamailing.
c) Elke vorm van misleidende of valse reclame gebruiken.
d) Promoten op websites of platforms die haatdragende taal, geweld of illegale activiteiten bevatten of promoten.
e) TFF of een van haar werknemers of vertegenwoordigers imiteren.
f) Bots, geautomatiseerde software of een andere bedrieglijke methode gebruiken om nepklikken of -verkopen te genereren.

Overtreding van een van de bovenstaande methodes leidt tot onmiddellijke beëindiging van de Affiliaterekening en verbeuring van eventuele opgebouwde commissies.

4. Commissie en betaling

Commissies worden betaald op basis van de structuur die door TFF wordt geschetst. Betalingen worden gedaan naar het e-mailadres dat tijdens de registratie is opgegeven. Affiliates kunnen ervoor kiezen om hun betalingen te ontvangen via:

a) Cryptocurrency: Specifiek USDT (Tether) op het ERC20-protocol.
b) Overschrijving.

Het is de verantwoordelijkheid van de Affiliate om ervoor te zorgen dat de betalings-e-mail correct en actief is, evenals het verstrekken van nauwkeurige cryptocurrency-adressen of bankrekeninggegevens voor bankoverschrijvingen. TFF is niet verantwoordelijk voor verloren betalingen als gevolg van onjuiste of verouderde betalingsgegevens die door de Affiliate zijn verstrekt.

4.1. Minimumsaldo & aanbevelingsvalidatie

Het minimumsaldo dat vereist is voor opname is 100 USD. Verwijzingen worden na een periode van 14 dagen bijgeschreven op het account van de Affiliate om ervoor te zorgen dat ze als geldig saldo worden geregistreerd vanwege het restitutiebeleid van TFF.

4.2. Verbod op zelfverwijzing

Het is voor affiliates ten strengste verboden om hun eigen affiliate-link te gebruiken voor hun eigen aankopen of om extra accounts aan te maken om zichzelf door te verwijzen. Deze handeling wordt beschouwd als een schending van de overeenkomst. Alle commissies die op deze manier worden gegenereerd, worden als ongeldig beschouwd en worden niet uitbetaald. Bovendien kan deelname aan dergelijke activiteiten resulteren in onmiddellijke schorsing of beëindiging van de affiliate account en alle onbetaalde commissies, zelfs de commissies die op de juiste manier zijn verdiend, kunnen komen te vervallen.

5. Gebruik van couponcodes

Couponcodes die aan Affiliates worden verstrekt, dienen op ethische wijze te worden gebruikt. Het is Affiliates verboden om:

a) De couponcodes verkopen.
b) De waarde of voordelen van de couponcodes verkeerd voorstellen.

6. Beëindiging

TFF behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving een Affiliaterekening te beëindigen wegens schending van deze Voorwaarden, of om welke reden dan ook die door TFF noodzakelijk wordt geacht. Bij beëindiging worden alle onbetaalde commissies verbeurd verklaard.

7. Disclaimer

TFF geeft geen expliciete of impliciete garanties of verklaringen met betrekking tot het Affiliateprogramma of het potentieel van een Affiliate om inkomsten te verdienen.

8. Beperking van aansprakelijkheid

TFF is niet aansprakelijk voor gevolgschade, incidentele, indirecte, speciale of punitieve schade, of verlies van inkomsten, winst of gegevens, voortvloeiend uit het Affiliateprogramma of deze Voorwaarden.

9. Vrijwaring

Filialen zullen TFF en haar filialen, directeuren en werknemers vrijwaren en schadeloos stellen tegen elke claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, ingediend door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Voorwaarden of uw schending van een wet of de rechten van een derde partij.

10. Wijziging

TFF kan op elk moment en naar eigen goeddunken alle voorwaarden en bepalingen in deze Overeenkomst wijzigen. Wijzigingen kunnen bestaan uit wijzigingen in de commissiestructuur, betalingsprocedures en programmaregels.

11. Toepasselijk recht

Deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van het rechtsgebied waarin TFF is gevestigd, zonder rekening te houden met de conflictenrechtelijke beginselen.

12. Overeenkomst

Door zich te registreren voor het TFF Affiliateprogramma erkent de Affiliate dat hij/zij de bovenstaande voorwaarden heeft gelezen en begrepen en ermee akkoord gaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw webervaring te verbeteren.